Страховете на децата

Страховете на децата

В стремежа си да съхранят и отгледат рожбата си далеч от всяка опасност много майки не си дават сметка колко много страхове проектират в съзнанието на детето си.