Децата с високо кръвно учат по-трудно

Децата с високо кръвно налягане учат по-трудно

Децата, които имат високо кръвно налягане, са четири пъти по-застрашени от затруднения в обучението си...